Feed, B-2-B, grafisk2018-07-31T07:24:54+00:00

Projekbeskrivelse

Grafisk samarbejde
Home » Portfolio » Feed, B-2-B, grafisk

8 års samarbejde udvikler og skaber resultater

Vi har haft fornøjelsen af at tage en snak med Dorthe Solkjær, Ecommerce- og markedschef i Raliko.

Med kreativ sparring får Raliko deres ambition om at skabe grobund for læring ind i deres katalog og ud til kunderne.

Hvilke opgaver bruger I E-emballage til?
”Vi har i Ralikos nordiske hovedkontor en intern kommunikations- og marketingafdeling, som står for ideoplæg, layout og produktion af alle nordiske kampagner, årskataloger, webshop m.m. Når vi har  marketingopgaver, som skal løses i Danmark, har vi haft et langt og stærkt samarbejde med E-emballage, som vi bruger til 90 % af opgaverne – det kan være mindre ad hoc opgaver som minikampagner, bannere, visitkort og lign. og en større satsning som vores nye katalog, hvor vi ønsker at brande os indenfor indretning af lærende miljøer til skoler og daginstitutioner,” fortæller Dorthe Solkjær.

Hvorfor er Egalleme en god samarbejdspartner for Raliko?
”Vi oplever altid, at vi har en god og inspirerende dialog med E-emballage. De er gode til at spørge ind til opgaven og gode til at udfordre os. Vi får konstruktive og kreative input fra både salgsafdeling og AD’ere, og selvom vi i Raliko har vores interne kommunikationsafdeling, er det rart at få input fra en samarbejdspartner, som har stor erfaring i at håndtere tilsvarende opgaver for mange andre brancher.”

Hvordan er det typiske projektforløb?
”Ved opstart af større opgaver mødes vi altid face-to-face først. Her sætter vi rammerne, og det gør, at vi kan fortsætte en resultatorienteret dialog på både telefon og ved fildeling. Vi får en meget effektiv og lydhør korrekturgang og et målrettet samarbejde, indtil opgaven er løst,” fortæller Dorthe.

Hvorfor valgte I E-emballage til den grafiske udvikling af jeres nye katalog, når I har grafikere in house?
”Det er netop den kreative ekspertise, der er den overvejende grund til, at vi samarbejder med E-emballage. Vi er en større koncern og har samarbejder med trykkerier i hele Europa, så i denne sammenhæng er selve trykopgaven ikke et parameter, vi udvælger på. Selvfølgelig skal kvaliteten af det leverede være i orden, men den service kan vi få alle steder. Næsten.”

Hvad har det betydet for det endelige resultat?
”Den tætte dialog med konsulent og grafiker hele vejen fra ideoplæg til færdigt resultat giver tryghed for og tillid til, at den færdige løsning bliver som ønsket og understøtter vores salgsarbejde overfor vores kunder.”

Hvilke krav stiller I generelt til jeres leverandører?
”Vi er ISO-certificeret og har også vores eget Code of Conduct – et krav som alle vores leverandører underskriver. Vi leverer til børn. Derfor vægter vi miljø og arbejdsforhold meget højt.”

Hvilke krav har I især i forbindelse med tryk af større tryksager – eksempelvis jeres katalog?
Vi ønsker, at alt materiale trykkes på miljøcertificeret papir. Levering, som overholder en aftalt tidsplan, er også vigtig.

Den måde, vi planlægger dagens skoler og børnehaver på, er med til at forme morgendagens børn og unge. Ja, faktisk hele vores fælles fremtid. Det er en fantastisk udfordring og et stort ansvar.

Kreativ sparring styrker dit brand
Står I overfor at skulle i gang med et nyt katalog eller anden tryksag, har du mulighed for at overveje et kreativt samarbejde med E-emballage team af professionelle grafikere, der kender alt til, hvilke muligheder der ligger i at få jeres virksomhed ind i et katalog og ud til kunderne.

Det er ganske let at sætte gang i kreativ sparring, der øger responsen på tryksager.

Eksempel på en case skrevet for at fremme salg af specialkataloger

I denne case er der særligt fokus på:

  • En leverandør der forstå kunders behov
  • En leverandør der kan supplere kundens egen ekspertise
  • Engagement og erfaring sikrer korteste vej til resultat
  • Løsning af både store og små opgaver
  • Betydningen af mange års samarbejde

En case som denne er velegnet som råmateriale til: Nyhedsbreve, www, LinkedIn og facebook, flyer, profileblad og magasiner.

Casen er skrevet på baggrund af interview og spørgsmål med både kunde og kundens kunde.

Navnene i casen er anonymiserede med pseudonymer forud for godkendelse fra kunde og interessenter.

Hvad kan det give jeres virksomhed at arbejde med casebaseret markedsføring?

Ring eller SMS til Tine Friis på:
+45 2196 7073 eller
send en e-mail til: try@acupofm.com